Njohja e kualifikimeve të huaja dhe ofrimi i konsultimit

A keni mbarur një shkollim jashtë vendit? A keni përfunduar një shkollim profesional apo një studim? Kualifikimet jashtë vendit mund të njihen në Gjermani. Në këtë faqe dëshirojmë t’u japim përgjigje pyetjeve tuaja.

Çfarë është njohja?

Shpesh njohja është e rëndësishme për një punë të kualifikuar në Gjermani.
Njohja është vlerësimi i kualifikimit tuaj jashtë vendit. Njohja mund t’ju ndihmojë të gjeni një punë që i përshtatet kualifikimit tuaj. Për disa profesione juve ju duhet njohja, përndryshe nuk mund të punoni në profesion.

procedurën e njohjes krahasohet kualifikimi juaj me një profesion në Gjermani. Përgjegjëse në Gjermani për njohjen e kualifikimeve janë zyra të ndryshme.

Ne ju këshillojmë - Ju vendosni

Ne ju informojmë në lidhje me njohjen e profesionit tuaj. Njohja zakonisht merr kohë të gjatë.
Ne mund t’ju ndihmojnë për gjatë kësaj kohe. Këshillimi është përherë falas dhe vullnetarisht. Ne ju këshillojmë në gjermanisht dhe anglisht. Nëse dëshironi, për konsultimin ne organizojmë një përkthyes, i cili do të përkthejë për Ju.  

Format tona të konsultimit

Konsultim. Informacion. Mbështetje

Në konsultim ne do të flasim për këto tema:

Qendrat tona të Konsultimit në Bavari qëndrojnë në gatishmëri për Ju